Overslaan en ga direct naar de inhoud

Met Johannes kan ik goed sparren

Op een zonnige woensdagmiddag fiets ik naar Klooster Lidlum Friesland voor een gesprek met Bart Faassen. Bart heeft het afgelopen jaar Johannes Wassenaar van Ynsigt een paar keer gevraagd om te helpen bij investeringsplannen.

De ondernemers

Bart Faassen (38 jaar) zit in een VOF samen met zijn vader Antoon en moeder Jannie. Met z’n drieën bestieren zij het melkveebedrijf. Bart zijn vrouw Jannie (37 jaar) is een paar jaar geleden een zorgboerderij gestart. Het gezin bestaat verder uit Bram van zes jaar, Annemiek van vier en Sjors van één jaar.

Groei van het bedrijf

Bart: “in 1991 is het bedrijf vanuit Beuningen (bij Nijmegen) naar Klooster Lidlum verhuisd. Toen was ik 7 jaar.” In Beuningen bestond het bedrijf met name uit melkvee met een klein aandeel akkerbouw. Vader Faassen wilde graag de akkerbouwtak uitbreiden en daarom is het bedrijf in Klooster Lidlum gekocht. Dit bedrijf was namelijk een 50 hectare groot akkerbouwbedrijf. Ze hebben een stal voor 70 melkkoeien erbij gebouwd om een melkquotum van ca 350.000 kg vol te melken.

Geleidelijk is het bedrijf uitgebreid met gebouwen, grond en koeien. In 2002 is bijvoorbeeld de stal verlengd met 60 boxen naar 130 koeien. In 2007 is Bart toegetreden tot de maatschap en werd 25 hectare grond (waarvan 16 ha fûgeltsjelân) onder Warten gekocht. Aan het einde van het melkquotumtijdperk is de stal uitgebreid naar ruim 200 koeien en werd rond de 1 miljoen kilogram melk gemolken.  

Op dit moment worden ca 185 koeien gemolken. Daarnaast zijn er droge koeien en ca 130 stuks jongvee aanwezig op het bedrijf. Streven is om in 2022 ca twee miljoen kg melk te leveren. In de zomer wordt gras en mais gevoerd. In de winter kuil, mais en krachtvoer. De akkerbouwactiviteiten bestaan alleen nog maar uit de teelt van de eigen mais. Er wordt wel grond geruild met de akkerbouwers uit de buurt. Hierdoor is ook de mestafzet geregeld.

Investering

Investeringsplannen zijn er ook. Er is een nieuwe financiering aangevraagd voor de bouw van een potstal, de aankoop van 6 hectare grond uit de overbedeling van de ruilverkaveling en de overname van de grond en gebouwen van de ouders.

De potstal is bedoeld voor de droge koeien waardoor 220 koeien kunnen worden gemolken. De melkfabriek kan na de realisering van de potstal tussen de 2,2 en 2,4 miljoen kg melk verwachten.

De strategie voor de komende jaren is consolideren en zorgen dat de kop van de financiering eraf gaat. Wens is om de grond van Warten dichterbij te krijgen, maar gezien het verschil in prijs blijft dit voorlopig toekomstmuziek.

Zorg koeien

Het jongvee werd altijd al geweid en is dit jaar voor het eerst naar Warten gegaan voor het weideseizoen. Bart: ‘Jongvee wat heeft geweid wordt gemakkelijker oud.’ Op dit moment is de gemiddelde leeftijd bij afvoer 7 jaar. Doel is om deze leeftijd verder te verhogen. Daarom komt de potstal voor de droge koeien. Bart: ‘Kalve koeien hebben het door de omvang/gewicht wat moeilijker in de diepstrooiselboxen. Door de laatste 6 weken van de draagtijd in de potstal te zijn, is de verwachting dat ze het iets gemakkelijker hebben.’ Daarbij hebben de droge koeien de vrije keuze voor binnen of buiten.

De melkkoeien worden geweid door middel van stripweiden. Streven is om hiermee zo vroeg mogelijk in het jaar te beginnen en na het aantal vereiste dagen komen de koeien op stal. Hierdoor kan er nog één of 2 sneden kuil worden gewonnen van de beweide percelen.

Zorg cliënten

Jannie is in 2017 gestart met haar eenmanszaak Zorg- en educatieboerderij Kloosterhoeve. Eerst alleen op de zaterdagen en dat is in de loop van de jaren uitgebreid naar 6 dagen in de week. Op dinsdag en zaterdag krijgt Jannie hierbij hulp zodat ze ook tijd heeft voor haar eigen jonge gezin. Op de zaterdag komen met name kinderen met een autisme of een andere beperking. Door de week zijn jongeren aanwezig die niet meer naar school kunnen of een geestelijke of lichamelijke beperking hebben. Dagelijks zijn tussen de 2 en 5 cliënten aanwezig. De activiteiten worden afgestemd op de cliënt. Zo kan Jannie bijvoorbeeld onderwijs geven maar mag de cliënt ook met Bart mee op de tractor.

Om de cliënten een eigen plekje te geven is de afgelopen maanden keihard gewerkt aan de bouw van de kantine. Johannes heeft het bedrijfsplan geschreven bij het financieringsverzoek.

Rol Ynsigt

Bart: “Hoe moet je de bedrijfsovername regelen? Hoeveel kan ik betalen? Dat het voor de bank acceptabel is, maar dat er ook een rendabel bedrijf staat na de overname.” Daarom heeft hij Johannes gebeld om te helpen. En vervolgens kwam de overbedeling RvK van 6 ha grond en de potstal erbij. Totaal financieringsbehoefte was 1,5 mio.

Johannes heeft dit uitgewerkt in één compleet plan gebaseerd op 2,2 mio kg melk. Bart: “Hiermee hadden we een goed verhaal richting bank, alles klopte in één keer.” De bank is hiermee akkoord gegaan waarmee de totale financiering op 4,2 miljoen euro uitkomt. Bij de bank kwam Bart in aanmerking voor de duurzaamheidskorting omdat hij 940 zonnepanelen op het dak heeft liggen, weidegang en natuurbeheer toepast. Positief vind Bart dat de bank mee is gegaan met zijn wensen om niet alle grond in onderpand te geven en dat Jannie ook niet voor alles heeft meegetekend.

Bart: “Dat betekent wel dat we weer fors zijn gefinancierd en dat we er weer hard voor moeten werken. Maar na zoveel investeringen en de overname is dat logisch. Ik vind dat je maximaal aan je ouders moet betalen wat je kunt bij overname. Met toekomstperspectief voor het bedrijf. En tuurlijk kun je niet de vrije waarde betalen, maar zij moeten het ook goed hebben.”

Ervaring

Mocht er in de toekomst een investering langskomen, dan wordt Johannes opnieuw ingeschakeld.

Bart: “Met Johannes kan ik goed sparren.”

Neem een kijkje op de site van Zorgboerderij Kloosterhoeve

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacy policy.