Overslaan en ga direct naar de inhoud

De eerste dag hier was wel bijzonder. Ik kon geen lichtknopje vinden

Bij Wilfred en Mirjam van Zanten zitten de melkkoeien in hun hart. Daarom zijn Wilfred (33 jaar) en Mirjam (31 jaar) met hun zeven kinderen (0-15 jaar) in 2023 verplaatst van Tricht naar Hilaard. Bovendien zijn ze van melkgeiten naar melkkoeien omgeschakeld.

Van vleesvee naar melkkoeien naar geiten

Wilfred: ‘In 2008 ben ik in maatschap gekomen bij mijn opa en oudoom. We zijn gestart met het melken van 25 koeien. Ik molk bij andere boeren en Mirjam molk ’s avonds op het bedrijf. In 1999 waren opa en oudoom gestopt met melken. Tussen 1999 en 2008 verhuurden ze het melkquotum en hielden ze vleesvee.’

In 2010 en 2011 zijn opa en oudoom overleden. Wilfred heeft het bedrijf voortgezet. Wilfred: ‘Maar van 25 koeien naar 100 koeien groeien is niet zo makkelijk, toen niet maar nu nog steeds niet.’

Het vleesveebedrijf in Gameren werd in 2015 opgekocht ten behoeve van de uitbreiding van glastuinbouw. Wilfred: ‘Toen zijn we verplaatst naar Tricht en zijn we gelijk overgeschakeld van melkkoeien naar melkgeiten. Ook omdat dat makkelijk groeien was.’ Het bedrijf had achterstallig onderhoud. Dat is aangepakt samen met de ombouw naar geiten. Ook de vergunning werd omgezet naar geiten. Net op tijd voor de invoering van de geitenstop in 2017.

Kriebelen

Het eerste jaar ging prima, maar in het tweede jaar begon het al te kriebelen bij Wilfred. ‘Ik heb liever koeien. Koeien zijn robuuster en je kunt meer qua fokkerij’.

Mirjam: ‘Ik hou ook meer van koeien. Ze zijn groter en geven meer uitdaging. Een geit is makkelijker hanteerbaar, die pak je op en zet je ergens neer. Met een koe lukt dat niet.’

Wilfred: ‘Ondanks dat wij meer hebben met koeien dan geiten, de geiten hebben ons wel veel gebracht.’ Van 2015 naar 2022 is het bedrijf gegroeid van 500 naar 1000 melkgeiten.

Zoektocht

Vanaf 2018/2019 zijn Wilfred en Mirjam op zoek gegaan naar een melkveebedrijf met tussen de 80 en 100 melkkoeien. Eerst in de eigen omgeving. Wilfred: ‘Dat is zo duur qua grond en gebouwen. Dan ga je hoger in het land zoeken waar het goedkoper wordt.’ Wilfred en Mirjam hebben bijna tien bedrijven in Friesland bekeken maar de uiteindelijke keuze viel op het melkveebedrijf met 54 hectare weiland onder Hilaard. En gelukkig gunde Antje Visser hun het bedrijf.

Team bij aankoop

Wilfred: ‘We kwamen Rein Brandsma uit Goëngo tegen tijdens bezichtigingen van boerderijen die hij in de verkoop had. Rein heeft ons begeleid bij de aankoop van het bedrijf in Hilaard. Ook heeft hij ons Ynsigt aanbevolen om de financiering te regelen.’ En zo maakte Johannes Wassenaar in september 2022 kennis met Wilfred en Mirjam.

Puzzelen naar meest ideale plaatje

Johannes heeft volgens Wilfred in eerste instantie zijn kopzorgen verminderd. Wilfred: ‘Ik heb zelf een hekel aan het financiële plaatje en dat is Johannes zijn werk.’ Mirjam: ‘Hij heeft meegedacht over hoe het wel kon.’

Johannes: ‘Je neemt diverse scenario’s door. En dan is het puzzelen naar het meest ideale plaatje: zonder extra financiering verplaatsen naar een rendabel en toekomstbestendig bedrijf. Je komt namelijk niet in één keer tot het gewenste plan. In het geval van Wilfred en Mirjam was de hoeveelheid grond in erfpacht steeds de sluitpost.’

Wilfred: ‘In eerste instantie was sprake van zo’n 39 hectare in erfpacht. Maar door de Jonge Boeren regeling van ASR is het uiteindelijk 35 hectare in erfpacht geworden. Hierdoor hebben we nog 20 hectare in eigendom.’  

Plannen

Plannen zijn er ook aanwezig. Wilfred: ‘Er moeten nog een aantal boxen voor de droge koeien en jongvee worden vervangen. En afhankelijk van de grondpositie wil ik graag groeien naar 100 melkkoeien c.q. één miljoen kilogram melk. Ik wil geen personeel. De loonwerker doet het meeste landwerk en de rest doen we zelf.’

Lichtknopje

Wilfred: ‘Het is me meegevallen om naar Hilaard te gaan. De eerste dag hier was wel bijzonder. Ik kon geen lichtknopje vinden. De eerste 2 dagen heeft de medewerker van de verkoopster gemolken en was ik erbij. Vanaf dag 3 moest ik zelf. De koeien moesten wel wennen. Tijdens het verkooptraject was overdag niemand in de stal en nu was er vaak wel iemand. Ze worden al rustiger. Ik loop er nu ook makkelijker tussendoor.’

Ontzorging door Ynsigt

Wilfred: ‘Het contact met Johannes is heel goed bevallen. Anders hadden we het niet gered denk ik. Johannes is niet echt een ambtenaar, hij spreekt de boerentaal en heeft kennis van de sector. Je wordt ontzorgt door hem. Dat kan ook in de toekomst bij aankoop van grond. Dan is het makkelijk dat Johannes meekijkt. Jaarlijks gaan we de koppen bij elkaar steken om te kijken waar we staan en waar we tegenaan lopen.’

Wilfred: ‘Het mooiste was, de bank had in één keer alle gegevens als Johannes wat aanleverde. De bank heeft alles gefiatteerd zoals wij dat graag wilden. De hoeveelheid erfpacht, de zekerheden en we konden een deel van de bestaande leningen met gunstige rentecondities aanhouden.’

Aanbevelingen

Mirjam: ‘Ik beveel Ynsigt aan omdat Johannes alles regelt en dat je er zelf bijna geen omkijken naar hebt.’

Wilfred: ‘Ik zou het iedereen aanbevelen. Johannes heeft bij banken en andere instanties een goede achterdeur waardoor hij makkelijk binnenkomt. Omdat hij bij de bank heeft gewerkt weet hij precies wat aangeleverd moet worden en hoe ze denken. Als Johannes zijn inschatting is dat het niet lukt bij de bank, dan zegt hij dat ook om oplopende kosten te voorkomen.’ 

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacy policy.